Cookie Policy

This website uses cookies to compile statistical information, if you remain on the site, it means that you accept the cookie policy. Accept

ca
932 167 700

Política de privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPD - GDD) consento que les dades facilitades en el present formulari siguin incorporades a un fitxer del qual n’és titular ARA 212 S.L., amb la finalitat de:.

 

La tramitació i gestió de la sol·licitud d’informació, contracte o precontracte realitzat per l’usuari mitjançant aquest web, telèfon, correu postal o correu electrònic. La gestió i control periòdic dels serveis oferts pels mitjans abans mencionats.  L’enviament d’informació comercial sobre els serveis i productes de ARA 212 S.L., empreses del grup i filials que es puguin oferir a l’usuari d’aquest web. 

 

L’emplenament de totes les dades personals facilitades és totalment voluntària, però necessària per a la gestió de la seva sol·licitud i l’usuari es fa responsable de la seva veracitat i exactitud.  

 

Consento que les meves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a d’altres entitats pertanyents al grup d’empreses de  ARA 212 S.L., filials i participades, així com a d’altres persones físiques o jurídiques que, així mateix, desenvolupin qualsevol de les activitats esmentades i amb les quals les distintes entitats de les empreses abans mencionades concloguin acords de col·laboració. Tot això tant si es formalitza o no alguna operació.

 

Tanmateix, declaro haver estat informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició, a no ser objecte de decisions individuals i automatitzades de les meves dades mitjançant comunicació escrita dirigida a: ARA 212 S.L., C / Aragón 212 entlo. 2nd, 08011 Barcelona RF. LOPD, o mitjançant correu electrònic a: lopd@abacgroup.barcelona, identificant-me degudament.                                                                      

 

Crèdits

Artrivity Disseny

Joan Valera, Marco Pastori o Cram

GDS